Rp53,000

*Tersedia dalam format fisik dan digital

Pemesanan:
Lokapasar E-Book Booking

Rancagé Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Fase D – Kelas 7 SMP/MTs

Risnawati, M.Pd.
Imas Rohilah, M.Pd.

  • Genre : Buku Pelajaran
  • Ukuran : 17,6 x 25 cm (B5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 128 halaman
  • Kertas Isi : HVS 80 gr
  • Kertas Cover : Art Paper 210 gr
  • Berat : 310 gr
  • ISBN : 978-623-221-872-7

Sampurasun,


Ayeuna hidep sadaya tos ninggalkeun bangku sakola dasar. Ayeuna, di SMP, hidep sadaya panggih jeung babaturan anyar jeung matéri diajar nu anyar. Ieu buku basa Sunda bakal ngajak hidep sadaya mikawanoh rupa-rupa bacaan tina téma-téma nu aya di sakuliah hidep. Pék diskusikeun ieu bacaan téh jeung babaturan sarta guru hidep. Tangtu, bacaan-bacaan ieu baris nambahan pangaweruh hidep ngeunaan basa jeung sastra, sarta mawa inspirasi pikeun hidep dina enggoning nyipta jeung nyieun karya. Mudah-mudahan ieu bacaan bisa ngajadikeun hidep resep maca jeung nulis. Wilujeng gabung di lingkungan diajar nu anyar! Mugia pangalaman hidep sadaya diajar di kelas tujuh téh pikaresepen.


Bu Risna & Bu Imas