Pelesir ka Basisir

Risnawati

  • ISBN: 978-623-221-563-4
  • Genre : Novel Sunda Anak
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Pelesir ka Basisir nyaritakeun lalampahan Zahra jeung Ghifa, dua sadulur nu sapopoe hirup di kota. Hiji mangsa dina usum pere sakola, maranehna diajak pelesir ka lembur ninina di pasisian Jampang Kulon bareng jeung dulur-dulur sejenna. Rea pangalaman anyar nu kasorang, ti mimiti eundeuk-eundeukan, ngebak di leuwi, meuntas rawayan, nepi ka ningali penyu langka ngendog di basisir. Ngan aya kahariwang waktu di hiji imah manggihan rea penyu jeung endogna. Boa meunang maling, kudu dilaporkeun kitu?