Eunteung Tina Tareh Islam

Ajip rosidi

  • ISBN : 978-623-221-566-5
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm
  • Tebal : 64 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 250 gr

Eunteung tina Taréh Islam bisa dijadikeun tuladan dina kahirupan urang kiwari nu keur ngalaman sagala samagaha. Nu jadi puseur tujuanana gambaran ahlak Rosululloh katut para sahabat. Cara nyaritakeunana nu basajan, éstuning cocog pikeun hancengan barudak. Dapon kitu, keur nu geus sawawa gé tangtu réa hal munel pieunteungeun dina hirup kumbuh sapopoé.