Bentang Lapang

raf

  • ISBN : 978-979-8001-54-3
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 92 halaman
  • Berat : 150 gr

Bentang Lapang nyaritakeun kahirupan maen bal jeung para bentang lapangna. Kalayan tapis, RAF ngagambarkeun kumaha pamaen senior ngarasa kaelehkeun ku pamaen yunior nu diasuhna, nepi ka tega minangsaraya ka pihak lawan supaya ngababad anak asuhanana. Digambarkeun deuih kumaha pamaen anu ngora, sanajan maenna can alus, gampang disogok ku tukang judi, jeung kumaha kuciwana pangasuhna waktu nyaho anak asuhanana narima sogokan.