Munjung

Moh Ambri

  • ISBN : 978-623-7670-80-3
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 58 halaman
  • Berat : 250 gr

Ilaharna nu keur ngaronda, sok ngawangkong ngaler-ngidul. Kitu deui basa hiji peuting Salhiam saparakanca ngariung di garduh. Mimitina nyaritakeun kasusah hirup, usaha nu taya menyatna, atawa malarat saendeng-endeng. Brasna kana ngalamun, pada-pada hayang beunghar. Terus medar dongeng paripolah jalma-jalma sasar-lampah, nu hayang beunghar ku cara muhit ka dedemit muntang ka siluman. Naha enya aya jalma-jalma nu nyiar harta ku cara munjung?
Karangan-karangan Moh. Ambri, geus hamo bireuk deui. Basana lancar, henteu rea pangraeh, sarta jejerna museur dina kanyataan. Jejer carita dina Munjung, saperti nu ngipri, nyegik, ngingu kecit, jeung sabangsana, saenyana mah apan carita nu dicaritakeun deui, dumasar kana pangalaman tokoh-tokoh nu keur ngawangkong. Percaya atawa henteuna mah, nyanggakeun.