Pipisahan

raf

  • ISBN : 978-623-7670-75-9
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 14 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 112 halaman
  • Berat : 250 gr

Pipisahan nyarioskeun hiji istri anu ngadadak dipirak ku carogena, ku margi mertuana anu pidunya sareng umaing. Ku pangarang ditetek kalayan imeut kumaha raraosan hiji istri anu teu gugur teu angin kedah ngantunkeun rorompok, caroge sareng putra-putrana, kumaha sedihna nguping tilas carogena udur dugi ka hanteuna, kumaha kedah milari pangupajiwa sareng ngajagi dirina saparantos jadi randa….