Nu Tareuneung

ki umbara

  • ISBN : 978-979-3631-75-2
  • Genre : Kumpulan Carita Taréh
  • Ukuran : 14 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 76 halaman
  • Berat : 250 gr

Nu Tareuneung teh midangkeun carita-carita tareh. Tangtuna ge sumberna tina tareh Islam nu dipikawa­noh ku balarea, nu sok dicaritakeun dina khutbah ata­wa dimuat dina buku jeung majalah. Ku Ki Um­ba­ra dirah deui dina basa Sunda. Henteu nga­geb­leg jiga carita sajarah. Ieu mah sempalanana anu bi­sa dibaca misah-misah. Nu dicaritakeun teh kateu­neung para sahabat Nabi dina enggoning ngabela jeung ngadegkeun ko­mara Islam. Alus jeung bacaeun barudak. Jang kolot ge gede mangpaatna.