Babasan & Paribasa 1

Ajip rosidi

  • ISBN : 978-3631-46-5
  • Genre : Sastra Sunda
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal : 190 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Pikeun ngumpulkeun babasan jeung paribasa anu dimuat di dieu, pangarang nyutatan babasan jeung paribasa anu kasampak dina karya sastra para pangarang Sunda nu geus moal bireuk deui. Minangka conto dipakena babasan jeung pariĀ­basa anu dimaksud, pangarang nyutat kalimah anu ngagunakeun eta paribasa tina buku-buku anu dijadikeun sumber. Buku ngeunaan babasan jeung paribasa teh, lain bae perelu dina hirup kumbuh urang Sunda kiwari anu beuki jauh tina basa Sunda, tapi pangpangna mah sangkan jadi cecekelan urang Sunda anu hayangeun boga referensi ngeunaan basana jeung sakaligus mangrupa gamĀ­baran ngeunaan kakayaan batin Ki Sunda.

Telah ditetapkan sebagai Buku-buku Bacaan Bahasa dan Sastra Sunda Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/27496- Set Disdik Tanggal 31 Desember 2013.