Ajar Kutamangu

YOSEPH ISKANDAR

  • ISBN : 978-623-7670-27-8
  • Genre : Novel
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal : 96 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 200 gr

Ajar Kutamangu nyaritakeun pangalaman Ajar Kutamangu adina Pamanahrasa di karajaan Talagamanggung, di wewengkon Talaga, salah sahiji kacamatan di Majalengka ayeuna. Di ieu karajaan, Ajar Kutamangu mantuan Simbarkancanaputri raja Talagamanggungnumpes komplotan anu maehan ramana. Singhoreng eta komplotan teh diluluguan ku caroge sang putri sorangan.

Ajar Kutamangu teh salah sahiji novel tina ranggeuyan novel sajarah karya Yoseph Iskandar ngeunaan sajarah Karajaan Sunda anu ditulis dumasar kana Naskah-naskah Pangeran Wangsakerta.