Rp76,000

Pemesanan:
Lokapasar E-Book Booking

BALAGANJUR: Sempalan Tilu Jaman

Syafe’i Bastaman

  • ISBN : –
  • Genre : Buku Pelajaran
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 152halaman
  • Kertas Isi : HVS 80 gr
  • Kertas Cover : Art Paper 260 gr
  • Berat : 260 gr

Balaganjur: Sempalan Tilu Jaman ngagambarkeun suka-larana jalma-jalma leutik nu dumuk di lembur singkur enggoning ngingelan kahirupan mangsa penjajahan Walanda jeung Jepang sarta nguniangna sumanget ngahontal kamerdekaan. Nu jadi tokoh séntralna téh Mama Wira sakulawarga, pangsiunan halipah nu ngababakan di léngkob Gunung Tilu, gunung leutik nu puncakna aya tilu paungku-ungku. Rupa-rupa kajadian sapopoé nu dicaritakeunana téh, lain nu pikahélokeun. Ngan baé matak kataji lantaran ngébréhkeunana maké basa sapopoé nu hirup pisan. Lian ti éta euyeuh ku basa wewengkon Padahérang di pakidulan Ciamis nu kawasna carang kadangu dina paguneman sapopoé urang Priangan séjénna.