Rancagé Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Fase A – Kelas 1 SD/MI

SRi ASDIANWATI, M.Pd.
Imas Rohilah, M.Pd.

  • ISBN : –
  • Genre : Buku Pelajaran
  • Ukuran : 17,6 x 25 cm (B5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 100 halaman
  • Kertas Isi : HVS 70 gr
  • Kertas Cover : Art Paper 210 gr
  • Berat : 115 gr

Sampurasun,

Wah hidep ayeuna tos kelas hiji! Tangtu bakal resep diajar. Komo diajar basa Sunda mah bakal resep pisan.
Dina ieu buku, hidep bakal dituyun supaya tiasa ngaregepkeun, nyarita, maca jeung nulis dina basa Sunda. Hidep ogé bakal diajak ningalian buku-buku sanésna nu pikaresepeun.
Ulah hilap, upami dipiwarang nyarios atanapi nurutan cariosan Ibu/Bapa guru hidep kedah kersa. Hidep kedah wanter nyarios di payuneun réréncangan. Upami diajak ngahariring gé omat kedah kersa.
Wah pokona mah bakal resep diajar téh.

Anu Tansah Mikadeudeuh,
Bu Sri sareng Bu Imas