Salikur Carpon Patrem

Aam Amilia, dkk.

  • ISBN: 978-979-419-460-7
  • Genre : Kumpulan Carita Pondok
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm
  • Tebal: 200 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Kumpulan carita pondok ti para pangarang wanoja PATREM.
Medalna ieu antologi jadi bukti yen para pangarang wanoja teh masih keneh sabeungkeutan. Ayana catetan kitu pedah we paguyuban teh kabehdieunakeun mah langka kabejakeun ngayakeun riungan. Bisa jadi aya nu boga anggapan yen ririungan mah teu pati perlu, nu penting mah hasilna, cara medalna ieu buku. Bisa jadi bener, tapi kasebut paguyuban teh da penting pisan. ~ Prof. Dr. H. Iskandarwassid, .