Keretas Bodas

Editor Aam Amilia

  • ISBN : 978-623-221-286-2
  • Genre : Antologi Carita Pondok
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm
  • Tebal : 168 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Keretas Bodas mangrupa kumpulan carita pondok ti salapan belas pangarang, ti tilu angkatan Kelas Diajar Ngarang Panglawungan 13, anu diasuh ku pangarang moyan Aam Amilia. Tina Angkatan Kahiji kapidangkeun carpon karya Ati Amiati, Tety S. Nataprawira, Ida Haka, Emha Ubaidillah, Ecep Yuli Sukmara, Nyi Roro, Tuti Rohimah, Hikmat Nugraha, Barkatunnisa. Tina Angkatan Kadua kapidangkeun carpon karya Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, Dian Wulan, Ajat Sudrajat, IwanM. Ridwan, Sofyan Limbangan. Sedengkeun tina Angkatan Katilu kapidangkeun carpon karya Evi Sulastri, Yadi Karyadipura, Rin Riani, Ravy Rasmita, Tuti Eleryati, Dedeh Soeciati, jeung Eryandi.