Ceu Nonoy Putra Ua Banagara

HD Bastaman

  • ISBN : 978-979-419-456-0
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 14.5 x 21 cm
  • Tebal : 136 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Ceu Nonoy Putra Ua Banagara” teh salah sahiji carita pondok nu dipidangkeun ku HD Bastaman dina ieu buku. Lalakonna bangun biasa bae, ngan dina tungtungna aya kajadian nu teu disangka-sangka.
Salapan carita pondok lianna nembrakkeun rupa-rupa pasualan psikologis: nalangsa, bingung, hemeng, sono, leungiteun… nu diasongkeun kalayan tapis ku pangarangna. Lebar pisan lamun urang teu nepi ka cacap macana.