Laleur Bodas

Samsu

  • ISBN : 978-623-7670-77-3
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 92 halaman
  • Berat : 200 gr

Basri hahadean jeung Lili. Dina hiji peuting waktu keur nariis di Haur Duni, maranehna bet merego Didi nyieun lampah teu uni jeung Sumarni. Didi terus ngunek-ngunek, hayang nyilakakeun Basri.
Basri haben diganggu make rupa-rupa jalan. Sa­je­roning kitu, Basri sok remen narima surat pondok ti “Laleur Bodas”, tepi ka manehna remen salamet tina laku jahat panggawe deungeun. Saha ari “La­leur Bodas” teh?
“Laleur Bodas teh caritana basajan, henteu pa­beu­lit cara ilaharna carita misteri, tapi henteu weleh ngahudang kapanasaran anu maracana. Pangarangna tapis pisan dina ngarasiahkeun saha saenyana “Laleur Bodas” téh” — Ajip Rosidi