Mapag perang Bharata

AHMAD BAKRI

  • ISBN : 978-623-7670-79-7
  • Genre : Carita Wayang
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 62 halaman
  • Berat : 200 gr

Salah sahiji bagian nu penting dina Mahabharata teh nyaeta basa Dorna mapatahan murid-muridna (Kurawa jeung Pandawa) ngeceng manuk. Murid nu sejen nyaritakeun naon nu katenjo ku maraehna waktu keur ngeceng, salian ti hulu manuk anu kudu dipanah. Ngan Arjuna mah sejen deui tetenjoanana teh. Manehna ukur nenjo hulu manuk wungkul, henteu nenjo deui nu sejenna.”Ku katapisanana dina nulis, Ahmad Bakri bisa masieup Mapag Perang Barata jadi bacaan nu pikaresepeun. Tempona gancang, henteu aya bagian nu ngulibek matak bosen atawa kaleuleuwihi dina nyaritakeun hiji hal.