Manehna

SYarif amin

  • ISBN : 978-623-7670-66-7
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 14,5 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 64 halaman
  • Berat : 250 gr

Manehna, mojang anu teu wasa nuturkeun pangjurung kalbu, lantaran katalian ku pangreremo kolot, ahirna kapaksa kudu papisah jeung jajaka anu dipikacintana. Demi si jajaka, sanggeus kaleungitan mojang anu jadi panyileukanana, kudu panjang nandangan lara.Katineung dina mangsa ka tukang-tukang henteu bisa disieuhkeun, ngukuntit ka mana wae indit. Dina keur pareng malikan deui lalampahan bari nyoreang ka mangsa lawas, bet karasa aya nu leungit, lantaran sidik, si mojang geus aya nu ngiwat. Tapi, leungit teh raga badagna, da ari lelembutanana mah anteng manteng dina geter angen.