Wastu Kancana

YOSEPH ISKANDAR

  • ISBN : 978-623-7670-09-4
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 14 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 112 halaman
  • Berat : 200 gr

Kalayan tapis Yoseph Iskandar geus hasil ngahirupkeun deui pangalaman Wastu Kancana sanggeus ibu ramana sareng Citraresmi tiwas di Palagan Bubat. Kalayan alpukah pamanna, Mangkubumi Bunisora Suradipati anu dijenengkeun jadi Ratu Sundanyuluran putra-makuta anu can sawawa, Wastu Kancana dikirim ka Mandala Binayapanti, pikeun digodog jadi satria utama jeung tameng nagara Sunda. Tapi waktu terangeun yen kulawargana geus ngemasi pati alatan ditipu ku Gajah Mada, Wastu Kancana murka sabab kuduna mah Nagri Sunda ngabela kahormatan nagara males pulih ka Majapait. Sabalikna, Bunisora Suradipati boga pamadegan yen kangaranan perang mah bakal nyangsarakeun rahayat jeung ngorbankeun nagara. Pamustunganana, samemeh nyanggupan diistrenan jadi Ratu Sunda, Wastu Kancana ngalalana pikeun nambahan luang jeung pangaweruh. Mimitina indit ka Pakuan Pajajaran, tuluy guguru di padepokan Susuk Lampung, nepi ka kataji ku nu geulis Dewi Sarkati.