Utara Utari

ki umbara

  • ISBN : 978-623-7670-75-9
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 14 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 120 halaman
  • Berat : 200 gr

Singa sajodo anu kacida ga­lak­na ngahaja diken­car­keun. Saha anu bisa ma­eh­an jaluna, baris dije­neng­keun raja. Ari anu ma­ehan bikangna bakal di­ganjar duit tilu ratus keton emas. Raden Utara bisa maehan singa jalu. Ari singa bi­kang­na dipaehan ku Raden Utari. Saenyana eta dua sadulur teh keur ngalalana, pikeun ngalak­sa­nakeun pancen ramana, nyaeta neangan kem­bang Pancawarna. Ahirna duanana jeneng raja.Sajaba ti carita Utara-Utari, dina ieu buku aya 15 dongeng petingan lianna. Aya dongeng sasatoan, asal-usul hiji tempat, jeung lalampahan jalma sarakti.