Tanjeur Na Juritan Jaya di Buana

yoseph iskandar

  • ISBN : 978-623-7670-11-7
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 14 x 21 cm (A5)
  • Cover : Softcover
  • Jumlah Halaman : 164 halaman
  • Berat : 300 gr

Tanjeur Na Juritan Jaya di Buana ngagambarkeun kamekaran sajarah jeung kaayaan katut kahirupan urang Sunda dina mangsa di Tatar Sunda ngadeg Karajaan Sunda dina abad ka-14 nepi ka abad ka-16. Kalawan ngagunakeun sumber-sumber tina naskah-naskah Pangeran Wangsakerta jeung naskah-naskah dina basa Sunda kuna anu nepi ka ayeuna geus kabuka ku para ahli, Yoseph tapis pisan ngagambarkeun kahirupan jeung alam pikiran tokoh-tokohna, di antarana Prabu Bunisora Suradipati anu jadi raja Karajaan Sunda sanggeus rakana, Prabu Maharaja Linggabuana tiwas di Bubat, anu geus hasil ngadidik dasar-dasar kawijaksanaan ka Pangeran Niskala Wastu Kancana anu leuwih mentingkeun karaharjaan hirup rayatna ti batan ngagedurkeun peperangan.