Sempalan Tina Tareh

KI UMBARA

  • ISBN : 978-979-3631-25-7
  • Genre : Kumpulan Carita Tareh
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal: 120 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 250 gr

Dina carita-carita tareh Ki Umbara, kayakinan tau­hid jeung kaihlas dina enggoning nyiar rido Allah teh jadi karasa kongkrit ku sabab dumasar kana kanyataan sajarah, lain ngan wungkul hasil ima­ji­nasi pangarangna. Ku metik carita tina tareh, Ki Umbara mere conto nyata ngeunaan praktek tau­hid jeung neangan rido Allah anu didadasaran ku kaihlas dina enggoning nyanghareupan jeung narima kadar anu tumiba minangka hasil ngaja­lan­keun kawajiban tea. Maot dina enggoning nga­ja­lankeun kawajiban lain hal anu kudu dising­kah­an, tapi diteangan sabab mangrupa jalan kana syahid—kamulyaan maksimal ahir hirup unggal Muslim.

— Ajip Rosidi