Prabu Wangisutah

yoseph iskandar

  • ISBN : 978-623-7670-10-0
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal: 108 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 200 gr

Prabu Wangisutah, roman sajarah nu ditulis dumasar kana naskah-naskah Pangeran Wangsakerta, terasna tina Wastu Kancana (Pusat Studi Sunda, 2012). Sabada mulang ka Kawali, Wastu Kancana teu puruneun gancang-gancang diistrenan jadi papayung nagri, jeneng ratu jadi prabu. Sabab nurutkeun anggapanana jadi raja Sunda teh teu gampang. Kudu tanggoh dina wates bebeneran mun hayang raharja sapangeusi alam dunya. Waktu dicaritakeun ngeunaan hubunganana jeung putri Maharesi Susuk Lampung, Prabu Bunisora harita keneh ngirimkeun utusan pikeun ngalamar Dewi Sarkati jadi prameswari. Hanjakal pasilingsingan, Dewi Sarkati geus indit ka Nagri Sunda nyusulan Wastu Kancana.