Perang Bubat 

yoseph iskandar

  • ISBN : 978-979-3631-69-1
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal: 88 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 150 gr

Putri Citraresmi ngajerit maratan langit basa mireungeuh ramana geus ngababatang. Dirina sabil, meh teu kuat nahan diri, hayang kaluar ti kemahna. Tapi ari ras kana dirina nu kudu jadi upeti regog deui, bari tuluy nutupkeun lalangse kemahna.

Ret kana patrem pamere Paman Mangkubumi Bunisora Suradipati, geus lamokot ku getih. Manehna neuteup patrem bari mikiran nasibna. Getih …, enya getih!

Enya, demi harga diri Nagri Sunda!

Duh Rama Prabu …, duh Ambu indung puntangan kaasih…, keur saha ngamalirkeun getih? Sakeclak memang keur kami, tapi ngocorna demi harga diri Nagri Sunda!…. Gabres patrem ditubleskeun ku dua leungeunna panceg niruk lempengan jajantungna….