Peperenian Urang Sunda 

Rachmat Taufiq Hidayat spk.

  • ISBN : 978-979-3631-57-8
  • Genre : Sejarah dan Budaya
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal: 288 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Peperenian Urang Sunda enas-enasna mah hayang nembongkeun kaunikan basa Sunda. Eta kaunikan teh tangtu nembongkeun pangalaman hirup urang Sunda anu mibanda konvensi budaya sorangan. Pangpangna mah tangtu bae bisa nuduhkeun tradisi masarakat Sunda ti waktu ka waktu. Tradisi anu lahir tina kabiasaan-kabiasaan hirup urang Sunda teh medalna henteu sabongbrong. Mun nilik kana wawangunan imah, pakakas, kadaharan jeung inuman, pakasaban, atawa reana babasan jeung paribasa anu kekecapanana nyokot tina ngaran-ngaran tutuwuhan jeung sasatoan, tanwande eta teh nembongkeun yen masarakat Sunda hirup sapopoena deukeut jeung lingkungan alam.