Halis Pasir

US TIARSA R.

  • ISBN : 978-623-7670-85-8
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal: 82 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Ari lembur ema ayana teh deukeut pisan ka ponclot pasir. Ngali sumur, jerona tepi ka linggis pegedug jeung batu ngampar ge can pareng papanggih jeung peureu atawa cadas beueus. Ceuk ema mah lembur Ciharendong Tonggoh teh ayana lebah halis pasir pisan. Nelah we sarerea ge nyebutna teh Halis Pasir. Kuring jeung adi nu hirup di kota, sok pada ngageuhgeuykeun, pajah teh abong urang Halis Pasir…

Eta cutatan tina carpon Halis Pasir salasahiji tina tilu belas carpon yasana Us Tiarsa R. Dina ngagambarkeun kajadian atawa adegan tokohseting, lingkungan sabudeureunana, jllUs Tiarsa estuning parigel ngolah carita nepi ka bubuk leutikna, teu beda cara wartawan nulis berita atawa laporan. Kaharti, da anjeunna mah wartawan. Malah sakapeung mah carponna nyosok jero neuleuman kahirupan batin tokohna.