Geus Surup Bulan Purnama

yous hamdan

  • ISBN : 978-979-3631-63-9
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal: 108 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 200 gr

Geus Surup Bulan Purnama nyaritakeun suasana nalika Rosul pupus: alum nguyungna para sahabat jeung reueuk ceudeumna langit Madinah harita. Waktu maca ieu carpon, pikiran jeung rarasaan urang bakal dibawa ka hiji mangsa, ka hiji tempat, nu kahalang ku anggang waktu rebuan taun. Implengan urang bakal anjog ka dinya, ka hiji tempat: bumi Rosululloh. Urang asa ningal layon Rosul nu ngalungsar, alumna para sahabat, juuhna cimata, sareng Bilal nu nyuuh, kalebuh dina kasedih jeung kapeurih batinna.

— AHMAD HADI