Kabungbulengan

h.d. bastaman

  • ISBN : 978-979-419-401-0
  • Genre : Novel Sunda
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal : 168 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Kabungbulengan nyaritakeun psikologi tengah tuwuh nu hasil ngaréngsékeun masalah rumah tangga pasénna, wanoja umur tilu puluh-taunan, ngaliwatan prosés psikoterapi. Sanggeus masalahna réngsé duanana kakara sadar yén di antara maraéhna tumuwuh cinta nu wening. Malah ahirna duanana bruk-brak ngébréhkeun rasa asih nu disidem dibuni-buni. Robahna émpati jadi simpati, surtina nu sahaté, penghayatan bogoh nyosok jero, tisolédat létah jeung “bahaasa tubuh” ébréhna asih kapegung, kitu deui patelak batin jeung hayalan-hayalan nu kabungbulengan dicaritakeun sajalantrahna. Sadar yén éta téh bakal nimbulkeun prahara kulawarga sarta mamala pikeun karir jeung kahormatan, duanana sapuk mareuman cinta nu salah larap, nanjeurkeun nalar, mageuhan profésionalisme jeung nguatan simpay kulawarga sewang-séwangan. Pangrojong teu langsung ti kulawarga jeung sepuh nu samasakali teu aruningaeun aya masalah kitu digambarkeun ngaliwatan obrolan-obrolan plastis tur humoristis. Sanajan pasénna geus pindah misah benua tur mang-taun-taun teu tepung, tapi basa duanana kalawan teu disangka-sangka amprok di Éropah, galura cinta nu méh pareum nyaynyayan deui.