Jaladri Tingtrim

Dyah padmini

  • ISBN : 978-979-3631-33-2
  • Genre : Pupuh Sunda
  • Ukuran : 14 x 21 cm
  • Tebal : 254 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 300 gr

Dina ieu buku dimuat wungkul opat pupuh nu kaasup kana sekar ageung tea bae, nya eta kinanti, asmarandana, sinom jeung dangdanggula.