Amanat Dina Napas Panungtungan

Mh. Rustandi Kartakusumah

  • ISBN : 979-3631-23-6
  • Genre : Kumpulan Carpon
  • Ukuran : 21 x 15 cm
  • Tebal : 114 Halaman
  • Cover : Softcover
  • Berat : 250 gr

Dayat jeung Duduy, dua sobat nu ninggalkeun sakola alatan hayang bebela ka lemah cai. Dina napas panungtungan, Duduy mere amanat ka sobatna, sarta omat-omatan sangkan Dayat sanggup nepikeun eta amanat. Lian ti Amanat dina Napas Panungtungan, aya deui carita-carita pondok sejenna nu dimuat dina ieu buku saperti Mojang Dusun Meledug, Laligar Kembang di Paris, jeung nu sejenna. Ditulis ku basa nu ngaleunjeur, beunang pangarang nu kawentar ku novelna Mercedes 190.